Voornemens van minister Blok voor 2016

Een bevriezing van de liberalisatiegrens, meer doorstroming en een betere positie voor de bouwconsument. Dat zijn enkele punten van de voornemens van minister Blok op het gebied van Wonen voor 2016, die vandaag op Prinsjesdag zijn bekendgemaakt. Verder werd bekend dat de vrijstelling in de schenkbelasting in 2017 opnieuw wordt uitgebreid.

Uitbreiding belastingvrij schenken

De vrijstelling in de schenkbelasting voor kinderen van 18 tot 40 jaar voor de eigen woning wordt vanaf 2017 uitgebreid. Iedereen mag schenken en het kabinet verruimt de vrijstelling naar 100.000 euro.

Meer doorstroming   

Het kabinet blijft de doorstroming in de sociale huur bevorderen. Een deel van de zittende huurders heeft een inkomen boven de inkomensgrens voor de sociale huur. Voor hen blijft periodiek een hogere huurverhoging mogelijk.

Tegelijkertijd stimuleert het kabinet investeringen in vrije sector huurwoningen. Daar is veel vraag naar. Het taakgebied van woningcorporaties is ingeperkt tot het bouwen voor lage inkomens. Daarom is het voor beleggers interessanter om te investeren in vrije sector huurwoningen.

Ook komen er meer mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. De verwachting is dat voor  jongeren, starters, en ook grote gezinnen zo sneller woonruimte beschikbaar komt.

Betaalbare huurwoningen

Woningcorporaties worden verplicht om aan huurtoeslagontvangers de best betaalbare woningen aan te bieden. Het kabinet wil zo de trend doorbreken dat lage inkomens steeds vaker relatief dure sociale huurwoningen krijgen toegewezen.

Verder gaan woningcorporaties bij de jaarlijkse aanpassing van de huurprijzen de huursombenadering toepassen. Er komt dan een begrenzing aan wat corporaties met huurverhogingen in rekening mogen brengen:

  • In 2016 is die begrenzing inflatie plus 1%. De gemiddelde huurstijging per verhuurder valt hiermee lager uit dan eerdere jaren.
  • De huurstijging per individuele woning is maximaal inflatie plus 2,5%.
  • Voor zittende huurders met een inkomen boven de toewijzingsgrens  (‘scheefwoners’) is een huurverhoging mogelijk van inflatie plus 4%.

Het inkomen wordt elke 5 jaar getoetst.

Bevriezing liberalisatiegrens 

Vanaf 2016 wordt de liberalisatiegrens voor 3 jaar bevroren op 710,68 euro. De liberalisatiegrens is de overgang tussen sociale huur en vrije sector. De bevriezing vergroot de ruimte voor de vrije sector.

Sterkere positie bouwconsument 

Opdrachtgevers krijgen een sterkere positie bij eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. De aannemer blijft na oplevering aansprakelijk voor zichtbare en verborgen gebreken. Marktpartijen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking. Zij moeten zorgen dat het bouwwerk aan de wettelijke eisen voldoet. De controle op de bouwkwaliteit wordt zo sneller en goedkoper.