Leidse woningmarkt voorbij dieptepunt

verkoop-huizenHet gaat weer stukken beter in de woningmarkt. Dit blijkt uit het rapport ‘Zicht op de Woningmarkt’, uitgebracht door De Leeuw Groep B.V. Het rapport omvat onder andere gegevens over de woningmarkt in Leiden en regio.

Het eerste kwartaal van 2013 vormde het dieptepunt van de crisis op de woningmarkt. In elk daarop volgend kwartaal ontwikkelde het aantal verkopen zich positief. In het vierde kwartaal van 2013 werden door NVM-makelaars 27.018 woningen verkocht. In totaal werden in 2013 door NVM-makelaars 87.404 woningen verkocht.

Appartementen vormden met 30,2 procent van de transacties het best verkopende segment, gevolgd door tussenwoningen (28,8 procent). De toename van het aantal verkopen in het vierde kwartaal werkte het meest positief uit voor tussenwoningen (+22,2 procent) en appartementen (+22,4 procent).

Prijzen
De gemiddelde prijs van verkochte woningen lag in het vierde kwartaal op 207.000 euro. Sinds het begin van de crisis zijn de prijzen met gemiddeld 16,9 procent gedaald. Tussenwoningen (-16,3 procent) en appartementen (-13,5 procent) daalden het minst sterk in prijs, de prijs van duurdere typen zoals de 2-onder-1-kap en vrijstaande woningen namen sterker af met respectievelijk 19 procent en 23 procent.

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2013 zijn de prijzen licht gestegen, maar als we het prijsniveau vergelijken met 2012 als geheel dan zijn de prijzen nog steeds gedaald. Tussenwoningen daalden ten opzichte van een jaar geleden met 2,3 procent in prijs.

Verkooptijd
De verkooptijd van verkochte woningen bedroeg in het derde kwartaal gemiddeld 159 dagen, maar daalde in het vierde kwartaal naar 154 dagen. Dat is aanmerkelijk korter dan de gemiddelde looptijd van het te koop staande aanbod (zie hieronder bij Ontwikkeling looptijd van het woningaanbod).

Het zijn dus vooral de recent in verkoop gekomen woningen die worden verkocht. Woningen die niet goed geprijsd zijn, blijven te koop staan. Tussenwoningen gingen met 117 dagen het snelst van de hand, de verkoop van het gemiddelde appartement nam 154 dagen in beslag. De verkooptijd van vrijstaande woningen was met 232 dagen gemiddeld het langst.

Evenwicht
Het aantal te koop staande woningen nam echter in het vierde kwartaal van 2013 opnieuw af. Dat is positief nieuws, omdat hiermee het verschil tussen vraag en aanbod kleiner wordt. Uiteindelijk is evenwicht tussen vraag en aanbod van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de woningmarkt, in het bijzonder voor de prijsvorming.